Privatna mreža VPN

Usluga Privatna mreža VPN – Virtual Private Network  je namijenjena poslovnim korisnicima i omogućava povezivanje udaljenih lokacija u korporativnu virtualnu privatnu mrežu. Usluga Privatna mreža temelji se na IP/MPLS tehnologiji koja ujedinjava karakteristike dosadašnjih klasičnih mreža (sigurnost i kvaliteta usluge) i IP mreže (skalabilnost i fleksibilnost mreže).

Konfiguracijom VPN mreže dobijate mogućnosti:

  • Povezivanje svih Vaših poslovnih jedinica u jednu privatnu mrežu, kao da se nalazite u jednom objektu. Osiguravate za svoje poslovanje siguran, ekonomičan i efikasan pristup. Vaši zaposlenici iz drugih poslovnih jedinica mogu pristupati internim servisima (serverima, aplikacijama, printerima i slično).
  • Možete kombinirati različite pristupne tehnologije, tako da Vam se otvaraju dodatne mogućnosti za proširenje poslovanja.
  • Integracija s pristupom internetu Vam omogućava da samo na jednoj lokaciji zakupite pouzdan internet potrebnih kapaciteta i podijelite ga unutar svih svojim VPN mreža. Za dodatnu sigurnost možete obezbijediti rezervni internet link manjih kapaciteta na svim lokacijama.
  • Zaštite konekcije od drugih sudionika na Internetu
ZATRAŽITE PONUDU