Najam optičkih vodova

Zakup neosvijetljenog optičkog vlakna

Obzirom na veliku rasprostranjenost optičke mreže TXtv d.o.o., kao i na postojanje slobodnih kapaciteta optičkih vlakana, pravnim subjektima nudimo mogućnost najma optičkih vlakana između dvije lokacije koje se nalaze na TXtv mreži.

Terminiranje optičkih vlakana vrši TXtv d.o.o. na način koji odredi klijent. Klijent vlakna koja je dobio u najam koristiti za vlastite potrebe, neovisno od ostatka TXtv sistema, te i sam definiše propusnost zakupljenog linka.

Za vrijeme trajanja najma klijentu je na raspolaganju servisna služba TXtv d.o.o. za otklanjanje fizičkih oštećenja na optičkom vlaknu ili konektoru.

Cijena najma zavisi od broja zakupljenih vlakana, udaljenosti između lokacija, kao i da li se radi o međugradskim ili gradskim vodovima.

ZATRAŽITE PONUDU

Zakup optičkih vlakana za potrebe internet pristupa

Stabilnom i modernom mrežnom infrastrukturom TXTV d.o.o svojim poslovnim klijentima nudi korištenje telekomunikacione infrastrukture u vidu zakupa voda. Omogućen je zakup lokalnih i međumjesnih linija različitih brzina čak do 1 Gbps.

Osnovne prednosti iznajmljivanja linija:

–  Garantovana brzina prenosa,

–  Garantovana razina kvalitete usluge,

–  Ne postoji dijeljenje veze sa ostalim korisnicima,

–   Fiksna mjesečna pretplata

–  Ne postoje dodatni telekomunikacioni troškovi,

–  Mogućnost postavljanja vlastitih web/e-mail/FTP servera;

–  Aktivni nadzor veze;

–  Podrška specijalizirana za usluge ove vrste.

Dodatne pogodnosti:

– Mogućnost dodjeljivanja više statičkih IP adresa prema zahtjevu kijenta,

– Konfiguracija i održavanje VPN-a,

– Kreiranje ponude prema zahtjevima i željama klijenta.

ZATRAŽITE PONUDU