OPTIČKI INTERNET (za pravna lica)

Za optimalno konfigurisan internet nudimo Vam GPON rješenje.

GPON tehnologija nudi pristup internetu putem kvalitetne optičke infrastrukture. Ovisno o vašim potrebama, možete izabrati jedan od definisanih Business paketa internet usluga ili nam se obratiti sa opisom Vaših potreba, a naši će vam stručnjaci predložiti optimalno rješenje i procijeniti potreban kapacitet.

Možete birati između simetričnih (ista brzina downloada i uploada)  i asimetričnih brzina prenosa (različita brzina downloada i uploada)  .

Osnovne prednosti:

– Garantovana brzina neophodna za Vaš posao,

– Garantovana razina kvaliteta usluge,

– Visok nivo servisa podrške,

– Fleksibilnost prilikom proširenja mrežnih kapaciteta,

– Fiksna mjesečna pretplata,

– Jedna javna dinamička IP adresa,

– Mogućnost postavljanja vlastitih javnih servisa (DNS, mail/web/FTP poslužitelj, itd.)

– Moguće je otvaranje portova (Port Forwarding) na opremi koja se koristi za pružanje internet usluga

Dodatne pogodnosti:

– Jedna stalna IP adresa uz mogućnost povećanja broja adresa sukladno vašim potrebama,

– Konfiguracija i održavanje VPN-a,

– Kreiranje ponude prema zahtjevima i željama klijenta.

USLOVI KORIŠTENJA AKCIJE

Korisnik plaća troškove za ukupan materijal potreban za priključenje na optičku mrežu u skladu sa Cjenovnikom opreme i materijala.

U slučaju zaključenja ugovora bez vremenskog vezivanja na odabrani internet paket Korisnik plaća i najam optičkog modema u skladu sa Cjenovnikom opreme i materijala.

Korištenje linka zasnovano na fer osnovi, odnosno preko 80% linka ne smije biti korišteno u kontinuitetu duže od 24 sata. Business paketi namijenjeni su manjim privrednim subjektima kojima internet nije neophodan za obavljanje primarne djelatnosti.

Navedene cijene su isključivo za internet realizovan tehnologijom GPON. Za optički internet manjih ili većih brzina od ponuđenih cijena se dogovara između operatera i korisnika.