TRIO PAKETI (televizija+ internet+ telefon)

 •  
 • USLOVI KORIŠTENJA AKCIJE
  Paketi su namijenjeni samo fizičkim licima, te nisu za komercijalnu upotrebu
  Korisnik dobija Start ili Standardni digitalni paket na jedan tv prijemnik i analognu TV na dva tv prijemnika.
  Korisnik dobija internet predviđen paketom ili po izboru korisnika u zavisnosti od vrste instalacije (koaksijalni ili optički kabal)
  BH grupu čini fiksna telefonska mreža operatora TXtv d.o.o., Elta-kabel d.o.o. i MissNet d.o.o.
  Telefonski aparat mogu dobiti samo novi korisnici usluge fiksne telefonije.
  Mjesečna pretplata uz ugovor na 24 mjeseca osigurava korisniku cijenu s popustom
  DODATNE NAPOMENE

  Rok za realizaciju priključka od 3 do 30 dana. Sve cijene su sa PDV-om.

  STALNA POGODNOST ZA NOVE KORISNIKE DUO I TRIO PAKETA USLUGA

  Novi korisnici na kablovskom sistemu koji odaberu DUO (digitalna televizija i internet ili digitalna televizija i fiksna telefonija) ili TRIO (digitalna televizija, internet i fiksna telefonija) paket usluga plaćati će pretplatu 50 % manje od cijene definisane Cjenovnikom Txtv-a prva 3 mjeseca. Navedena pogodnost se odnosi na pretplatnike koji će uslugu koristiti uz obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca (minimalni period), po cijenama definiranim važećim Cjenovnikom TXtv-a.

  STALNA POGODNOST ZA POSTOJEĆE KORISNIKE PAKETA USLUGA

  Postojeći korisnici koji su bili korisnici samo usluge KTV i koji prvi put zaključuju ugovor za neki od DUO paketa usluga (digitalna televizija i internet ili digitalna televizija i fiksna telefonija) plaćati će pretplatu 50% manje od cijene definisane Cjenovnikom TXtv-a prva 3 mjeseca ugovora DUO paketa. Postojeći korisnici koji su koristili neki od DUO paketa usluga(digitalna televizija i internet ili digitalna televizija i fiksna telefonija), a koji prvi put zaključuju ugovor za neki od TRIO paketa usluga (digitalna televizija, internet i fiksna telefonija) plaćati će pretplatu 50% manje od cijene definisane Cjenovnikom TXtv-a prva 3 mjeseca ugovora TRIO paketa. Postojeći korisnici paketa usluga koji potpišu ugovor o korištenju paketa usluga, bez uvođenja nove usluge TXtv-a (internet ili telefonija), plaćati će pretplatu 50% manje od cijene definisane Cjenovnikom TXtv-a prvih 3 mjeseca. Navedene pogodnosti se odnose na pretplatnike koji će uslugu koristiti uz obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca (minimalni period), po cijenama definiranim važećim Cjenovnikom TXtv-a.