KABLOVSKI INTERNET

PREMIUM PAKETI

FAST NET PAKETI

DODATNE NAPOMENE

Paketi Premium i Fast net se realizuju na HFC mreži. Na cijenu internet paketa naplaćuje se mjesečna naknada za održavanje KKS. U isključivo optičkim mrežama moguće je odabrati Premium i Fast net pakete, bez obaveze plaćanja mjesečne naknade za održavanje KKS, a priključna taksa i drugi uslovi važe kao za pakete optičkog interneta.

Uz pakete Fast net i Premium korisnik dobija wi-fi modem na korištenje. Korisnik plaća troškove za ukupan materijal potreban za priključenje na mrežu u skladu sa Cjenovnikom materijala.

Pravna lica mogu odabrati samo Fast net pakete. Dozvoljeno je pravnim licima da zaključe ugovor s minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci. Korisnik plaća troškove za ukupan materijal potreban za priključenje na KKS u skladu sa Cjenovnikom materijala.