COVID-19: Novosti i obavještenja za korisnike. Pročitaj više.

PHONE

Usluga fiksne telefonije koju Vam nudi TXTV d.o.o Tuzla predstavlja tehnologiju prenosa govora preko mreža baziranih na IP protokolu. IP fiksna telefonija trenutno bilježi eksponencijalni rast broja korisnika, i očekuje se da će u budućnosti 80% ukupnih telefonskih razgovora u svijetu biti zasnovano na prenosu putem interneta (VoIP – Voice over IP).

Niz je prednosti koje usluga IP fiksnog telefoniranja nudi korisnicima u odnosu na klasično fiksno ili mobilno telefoniranje:

  • besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH
  • znatno bolja kvaliteta zvuka prilikom ostvarenja poziva u odnosu na klasičnu telefoniju
  • mogućnosti dodavanje videa za ostvarenje video poziva ili telekonferencije
  • mogućnost svakodnevnog uvida u ostvareni promet i troškove
  • mogućnost ličnog ograničavanja mjesečnih troškova
  • preusmjeravanje poziva i dr.

Finansijski gledano, korisnici imaju mogućnost da smanje svoje mjesečne troškove za telefon, jer su pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH besplatni, a pozivi prema inostranstvu povoljniji i do 70%.

Svi korisnici kablovske televizije imaju mogućnost ostvarenja fiksnog telefonskog priključka, bez dodatnog razvođenja instalacije. Takođe, usluga fiksne telefonije obavezuje korisnike na korištenje kablovske televizije, ali ne i kablovskog interneta.