Preporuka korisnicima: Postupanje u slučaju grmljavine

U većini Evrope, pa i kod nas, standardni napon je 220 volti, a udar groma može da oslobodi napon od čak nekoliko miliona volti, što znači da ukoliko grom udari negdje u blizini kuće, ili u samu kuću, svi elektronski uređaji će se istog momenta pokvariti jer ne mogu da izdrže ovoliki napon.

Jedini način da to spriječite je da kada čujete ovakve najave nevremena, prosto isključite sve aparate iz struje.

Druga bitna stvar je da ukoliko ostanete bez struje nikako ne uključujete uređaje čim se ona vrati jer treba da sačekate makar nekoliko minuta kako bi se napon stabilizovao.

Zbog najavljenih vremenskih neprilika preporučujemo Vam da iz struje isključite električne aparate – televizore, modeme, rutere, kompjutere pa i telefone jer su upravo ti uređaji oni koji najčešće stradaju.

Vaš TXtv tim.