17. maj – Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva (WTISD) obilježava se 17.maja svake godine. Cilj obilježavanje ovog datuma je podizanje svijesti o potencijalu koji Internet i informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) mogu donijeti društvu i privredi. Internet i infrmaciono-komunikacionoe tehnolgoije su se pokazale ključne u u različitim procesima suočavanja sa različitim svjetskim izazovima koja je sa sobom donijela digitalna era. Pored toga pokazale su se i kao neophodne u doba pandemije Covid19 gdje su se gotovo svi aspekti života upravo oslanjali na tehnologiju i njenu pomoć.

Svjetski dan telekomunikacija prvi put je obilježen 17.maja 1969. godine. U martu 2006. godine Generalna skupština UN-a 17.maj proglasila je kao godišnji Svjetki dan informacionog društva, a u novembru iste te godine odlučeno je da 17.maj bude i dan telekomunikacija i dan inofmracionog društva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva 2023.

Svake godine prilikom obilježavanja Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva bira se nova tema kako bi se kroz različite teme i načine prikazala vašnstg koju informacione tehnologije imaju. Ovogodišnja tema je “Osnaživanje najmanje razvijenih zemalja kroz informaciono komunikacione tehnologije” gdje će stanovnici najmanje razvijenih zemalja imati priliku da se susretnu sa osnovnim tehnologijama koje bi u budućnosti i sami mogli koristiti kako bi olakšali svoje svakodnevne aktivnosti i poslove, te kako bi se povezali sa ostatkom svijeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

TXtv kao vodeći kablovski i internet operater na području Tuzlanskog kantona koji se postepeni širi i na ostale kantone Bosne i Hercegovine, iz dana u dan se trudi da bude u korak sa savremenim tehnologijama i procesima kako bi korisnicima omogućio najbolju i konstantnu uslugu, tako da i sami korisnici uz najbrži optički internet imaju pristup tehnologijama koje ih zanimaju

Vaš TXtv tim.