Super TX Tim

Specijalna ponuda za nove i postojeće korisnike

Prave stvari podijeli sa najmilijim
Do godinu dana besplatna TXtv usluga

Obezbijedi bonus u tri koraka

Napravi spisak svojih članova super tima 

(min 1 – maks. 12)

Pozovi svoje članove i preporuči da i oni postanu zadovoljni korisnici TXtv usluge

Kada neko od njih potpiše ugovor, ti ostvaruješ bonus, a oni ostvaruju mjesečni popust (3 mjeseca 50% cijene odabranog paketa) uz prvi mjesec besplatne usluge

Preuzmi letak sa svim informacijama

Podijeli letak sa porodicom i prijateljima i za svakog novog korisnika nagradit ćemo te sa mjesec dana besplatne usluge

Pitanja i odgovori

Postojeći korisnik usluga TXtv-a dobija pravo na bonus koji važi za jednu mjesečnu pretplatu TXtv usluge koju korisnik koristi (kablovske televizije ili TXtv paketa usluga). Bonus pretplata važi samo za jedan aktivan ugovor. Uslov za ostvarivanje bonusa jeste da postojeći korisnik predloži novog korisnika kao dio svog tima, pod uslovom da novi korisnik zaključi ugovor na 24 mjeseca. Postojeći korisnik može maksimalno ostvariti 12 mjeseci besplatno (bonus) TXtv uslugu za dovedenih 12 novih korisnika. U jednom mjesecu, ako postojeći korisnik dovede više od jednog novog korisnika, mjesečni bonus će se raspodjeliti na ostale mjesece proporcijalno broju dovedenih novih korisnika. Postojeći korisnik svoj bonus može realizovati tek kada je ugovor kod novog korisnika aktivan.
Postojeći korisnik mora biti i redovan platiša i mora imati izmirene dospjele obaveze prema TXtv-u.

Pod novim korisnikom podrazumjeva se fizičko lice koje nikad nije koristilo TXtv uslugu ili fizičko lice koje nije koristilo TXtv uslugu više od 24 mjeseca. Novi korisnik TXtv usluge pored odabranog paketa i popusta koji ostvaruje u tom paketu, dobija i privi mjesec besplatnu uslugu.

Kupon se nalazi na drugoj strani letka koji možete preuzeti na sljedećem linku: PREUZMI LETAK SA BONUS KUPONOM

Korisnik ima mogućnost da dođe direktno u poslovnicu za info pult i popuni kupon sa podacima NOVOG korisnika, ili da popunjeni kupon dostavi NOVOM KORISNIKU naših usluga koji će predati kupon prilikom sklapanja ugovora na terenu. Ukoliko korisnik preda kupon novom korisniku naših usluga potrebno je da kupon bude na adresi prilikom sklapanja ugovora kako bi se isti mogao priložiti uz ugovor.

Kupon je potrebno popuniti u jedan primjerak u svrhu arhiviranja uz ostalu korisničku dokumentaciju.

Korisnik može maksimalno ostvariti 12 mjeseci besplatnu (bonus) TXtv uslugu za dovedenih 12 novih korisnika. U jednom mjesecu, ako korisnik dovede više od jednog novog korisnika, mjesečni bonus će se rasporediti na ostale mjesece proporcionalno broju dovedenih novih korisnika.

U slučaju da ste korisnik usluge kablovske televizije i interneta kroz posebne ugovore, bonus možete ostvariti uz uslov spajanja usluge ili samo na jednoj od korištenih usluga ukoliko ne želite spojiti postojeće usluge.

POZOVITE NAS

080 022 236

PIŠITE NAM

Na email: info@txtv-tz.com