DJECA

Interaktivna knjiga o sigurnosti na internetu

Radna knjiga donosi 7 glavnih poruka za djecu
1. Poznavanje svojih prava na internetu – pomaže djeci razumjeti svoja prava u digitalnom okruženju.
2. Privatnost – istraživanje važnosti privatnosti na internetu i čuvanje ličnih podataka.
3. Provjera da li su informacije na mreži istinite – predstavljamo kako provjeriti istinitost viđenih ili pročitanih informacija na internetu.
4. Ponašanje na internetu – poticanje dobrog ponašanja u digitalnom svijetu i predstavljanje ideje blokiranja na internetu.
5. Maltretiranje na internetu – bilo kakav vid nasilja i maltretiranja na internetu nikad nije u redu; prijedlog ideja kako tražiti pomoć.
6. Rizici u digitalnom svijetu – upoznavanje sa rizicima sa kojima se djeca mogu suočiti na internetu i gdje potražiti pomoć u takvim slučajevima.
7. Čuvanje uređaja od virusa – savjeti za djecu kako da zaštite uređaje od virusa

Slikovnica - Na internetu sa Sangom

6 priča na različite teme s ciljem da djecu nauče koja su njihova prava i kako da budu sigurni na internetu:

1. Pravo na internet igrice
2. Kontrolisanje vremena provedenog pred ekranom
3. Izloženost neprikladnom sadržaju
4. Pravo na upotrebu digitalnih medija radi učenja
5. Privatnost
6. Odrasli kao uzor pozitivne upotrebe digitalnih medija

TINEJDŽERI

MALTRETIRANJE NA INTERNETU

Naglašavanje stava da bilo kakav vid nasilja i maltretiranja na internetu nikad nije u redu; prijedlozi kako tražiti pomoć u slučaju da se isto desi

POZNAVANJE PRAVA MLADIH NA INTERNETU

Istraživanje prava koja imaju na internetu, uključujući pravo na sigurnost i dijeljenje svojih stavova na internetu.

PRIVATNOST NA INTERNETU

Poticanje mladih da razmisle šta objavljuju na internetu kao i da čuvaju lične podatke u digitalnom svijetu.

PROVJERA ISTINITOSTI INFORMACIJA NA INTERNETU

Podsjetnik da se napravi provjera onoga što vide ili pročitaju na internetu u pogledu istinitosti.  

IZLOŽENOST NEPRIKLADNOM SADRŽAJU

Naglasak na stavu da nije vaša greška što ste bili izloženi iznenadnom neprikladnom sadržaju i prijedlog ideje kako tražiti pomoć u takvim situacijama

IZLOŽENOST SEKSUALNOM SADRŽAJU

Naglasak na stavu da mladi imaju pravo biti zaštićen od seksualnih sadržaja koji bi im mogli naškoditi i prijedlog ideja kako da mladi ostanu sigurni

VEZE/PRIJATELJSTVA KOJA SE OSTVARUJU U INTERNET OKRUŽENJU

Sadržaj treba da podstakne mlade da razmisle o rizicima susreta sa osobama sa interneta lično i prijedlozi kako ostati siguran

KONTROLISANJE VREMENA KOJE SE PROVODI ISPRED EKRANA

Izazov mladima da uspostave ravnotežu između vremena provedenog na internetu sa drugim aktivnostima van njega

RODITELJI/EDUKATORI

MALTRETIRANJE NA INTERNETU

Ove smjernice imaju za cilj senzibilizirati porodice na potencijalne rizike, prijetnje i pomoći u njegovanju zdravog internetskog okruženja kod kuće i u učionici. 

U smjernicama su istaknute glavne preporuke za roditelje i obrazovne radnike, ali i pojašnjen koncept i odgovornost različitih aktera za sigurnost djece online. 

VODIČ ZA NASTAVNIKE

Ovaj priručnik sadrži preporuke i resurse za izvođenje vježbi o sigurnosti na internetu u vašoj učionici, a namijenjen je djeci uzrasta od 9 do 12 godina. 

Cilj ovih aktivnosti je da se učenici i učitelji podstaknu na razgovor o sigurnosti na internetu i načinu rješavanja mogućih problema.

OSTALO

SMJERNICE ZA IKT KOMPANIJE U POGLEDU BEZBJEDNOSTI DJECE NA INTERNETU 2020.

Ove smjernice su razvile Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i radna grupa autora koji su dali doprinos, a dolaze iz vodećih institucija aktivnih u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), kao i na pitanjima zaštite djece, a uključuju EBU, Globalno partnerstvo za zaustavljanje nasilja nad djecom, GSMA, Međunarodna alijansa za osobe sa invaliditetom, The Internet Watch Foundation (IWF), Privately SA i UNICEF. Radnom grupom predsjedao je Anjan Bose (UNICEF), a koordinisala je Fanny Rotino (ITU).

SMJERNICE ZA KREATORE POLITIKA

Nove smjernice predlažu odgovor na globalni izazov zaštite djece na internetu, koji zahtijeva globalni pristup zasnovan na usklađenim i inkluzivnim državnim strategijama o zaštiti djece na internetu.

Smjernice daju konkretne preporuke za razvijanje nacionalne strategije po pitanju zaštite djece na internetu, obezbjeđuju alate za identifikovanje najvažnijih aktera sa kojima se treba sarađivati te koordinisati napore kao i usklađivanje sa postojećim nacionalnim okvirima i strateškim planovima.