AKCIJA: Postani dio DIGITALNOG svijeta!

Resiver / CA modul sa karticom za dekodiranje kanala + MJESEC DANA BESPLATNE usluge!

Postani dio DIGITALNOG svijeta!

  1. Benefite mogu ostvariti svi Korisnici koji prvi put zaključe ugovor na kablovskoj televiziji ili na nekom od Tx Duo ili Tx Trio paketa usluga. Benefit uključuje pravo korištenja 1 Standard digitalnog paketa (resiver/ca modul i karticu za dekodiranje zaključanih kanala) besplatno za vrijeme trajanja ugovora.
  2. Korisnici kablovske televizije koji u trenutku Akcije vrše obnovu ugovora na kablovskoj televiziji ili na nekom od paketa usluga (TX Duo, Tx Trio), a kojim je ugovor istekao ili će isteći do 30.06.2020.godine, uz obnovu ugovora na period od 24 mjeseca ostvaruju pravo na besplatno korištenje 1 Standard digitalnog paketa (resiver/ca modul i karticu za dekodiranje zaključanih kanala) u periodu trajanja obnovljenog ugovora.
  3. Korisnik pored navedenih benefita ostvaruje pravo i BESPLATNE MJESEČNE PRETPLATE MJESEC DANA koji počinje teči od dana potpisivanja ugovora na 24 mjeseca.

Obavezno trajanje ugovorne obaveze 24 mjeseca. Sva ostala pravila definisana su prema važećem Cjenovniku na dan podnošenja zahtjeva za korištenje usluge po Akciji.

Možete nas kontaktirati na:

Telefon: 080 022 236 / 062 900 523 / 062 900 524

Email: info@txtv-tz.com ili prodaja@txtv-tz.com

Preuzmi svoj digitalni resiver ili CA modul sa karticom za dekodiranje kanala!

U okviru akcije nagradit ćemo te sa dodatno MJESEC DANA BESPLATNE usluge!

Vaš prvi izbor! TXtv