TXtv daruje svoje postojeće korisnike!

Svi POSTOJEĆI KORISNICI usluge kablovske televizije (analogne ili digitalne ili paketa usluga) kojima je ugovor istekao ili će isteći do 30.09.2020. godine, uz obnovu ugovora na period od 24 mjeseca ostvaruju pravo na besplatno korištenje prvog odnosno drugog Standard digitalnog paketa u zavisnosti od toga da li paket koji koriste već uključuje korištenje jednog Standard digitalnog paketa, u periodu trajanja obnovljenog ugovora.

Preuzmite svoj resiver i karticu za dekodiranje kanala i proširite svoj paket sa dodatnim kanalima!

Akcijska ponuda počinje 20.03.2020.godine, a završava 18.05.2020.godine.

Postojeći korisnici pozivom na broj 081 92 00 00 mogu provjeriti da li ispunjavaju uvjet za korištenje akcijske ponude.

Preuzmite svoj resiver i karticu za dekodiranje kanala i proširite svoj paket sa dodatnim kanalima!

 

Uvijek je najbolji Vaš prvi izbor!

TXtv