Obavještenje za korisnike kablovske televizije, a koji žele priključenje usluge interneta

Obavještavamo sve korisnike koji već koriste uslugu kablovske televizije u svojim individualnim ili kolektivnim stambenim objektima i žele da izvrše priključenje usluge INTERNET-a, da prilikom prijave za priključak usluge za našim pultom mogu preuzeti i neophodnu opremu (modem, adapter itd.) ukoliko priključenje mogu izvršiti samostalno.

U tom slučaju korisnik će izvršiti i potpisivanje ugovora o zasnivanju korisničkog odnosa za odabranu uslugu za našim info pultom.

Vaš TXtv