TX SUPER tim!

TXtv  je pripremio akciju, za nove, ali i za stare korisnike! Ukoliko si naš korisnik, dovedi svog prijatelja, prijateljicu, rođaka ili poznanika i ostvarite super popuste! Popuni kupon svojim i podacima novog korisnika i popust je vaš!

Napravite svoj tim i osigurajte sebi i do 12 mjeseci popusta!

Akcija važi za nove i za postojeće korisnike prema sljedećim pravilima:

  1. Postojeći korisnik usluga TXtv-a dobija pravo na bonus koji važi za jednu mjesečnu pretplatu TXtv usluge koju korisnik koristi (kablovske televizije ili TXtv paketa usluga). Bonus pretplata važi samo za jedan aktivan ugovor. Uslov za osvarivanje bonusa jeste da postojeći korisnik predloži novog korisnika kao dio svog tima, pod uslovom da novi korisnik zaključi ugovor na 24 mjeseca. Postojeći korisnik može maksimalno ostvariti 12 mjeseci besplatno (bonus) TXtv uslugu za dovedenih 12 novih korisnika. U jednom mjesecu, ako postojeći korisnik dovede više od jednog novog korisnika, mjesečni bonus će se raspodjeliti na ostale mjesece proporcijalno broju dovedenih novih korisnika. Postojeći korisnik svoj bonus može realizovati tek kada je ugovor kod novog korisnika aktivan. Postojeći korisnik mora biti redovan platiša i mora imati izmirene dospjele obaveze prema TXtv-u.
  1. Pod novim korisnikom podrazumjeva se fizičko lice koje nikad nije koristilo TXtv uslugu ili fizičko lice koje nije koristilo TXtv uslugu više od 24 mjeseca. Novi korisnik TXtv usluge pored odabranog paketa i popusta koji ostvaruje u tom paketu, dobija i prvi mjesec besplatnu uslugu.

Proces realizacije akcija super tx.tim

  1. Korisnik dobija kupon sa računom na adresu ili svoj kupon preuzima za INFO pultom ili kupon preuzima na web stranici TXtv-a.
  1. Korisnik ima mogućnost direktno posjeti  info pult i popuni kupon sa podacima NOVOG korisnika, ili da popunjeni kupon dostavi NOVOM KORISNIKU naših usluga koji će predati kupon prilikom sklapanja ugovora na terenu.
  1. Kupon izdavati u dva primjerka jedan ostaje stranci jedan nama koji se prilaže uz ugovor.

Akcija počinje 1. septembra i trajat će do 31. oktobra.

PREUZMI KUPON

Vaš TXtv