TRIO (Kablovska televizija + internet + telefon)

FANTASTICO 1 Cijena sa PDV-om (KM)
Do 60 analognih kanala 39,00 KM
Preko 150 digitalnih kanala 
Preko 10 HD kanala
Kablovska na više TV prijemnika bez dodatnog plaćanja
Fiksni telefonski priključak (mogućnost prenosa broja)
Besplatni razgovori unutar BH grupe
Internet 7/1 Mbps
Besplatno korištenje Wifi modema
FANTASTICO 2 Cijena sa PDV-om (KM)
Do 60 analognih kanala

25,90 KM

47,90 KM

Preko 150 digitalnih kanala 
Preko 10 HD kanala
Kablovska na više TV prijemnika bez dodatnog plaćanja
Fiksni telefonski priključak (mogućnost prenosa broja)
Besplatni razgovori unutar BH grupe
100 min besplatno prema fiksnim mrežama u BiH
Internet 25/2 Mbps
Besplatno korištenje Wifi modema
FANTASTICO 3 Cijena sa PDV-om (KM)
Do 60 analognih kanala

31,90 KM

53,90 KM

Preko 150 digitalnih kanala 
Preko 10 HD kanala
Kablovska na više TV prijemnika bez dodatnog plaćanja
Fiksni telefonski priključak (mogućnost prenosa broja)
Besplatni razgovori unutar BH grupe
100 min besplatno prema fiksnim mrežama u BiH
100 min besplatno prema inostranstvu
Internet 50/3 Mbps
Besplatno korištenje Wifi modema

Cijene za navedene pakete vrijede uz potpisivanje ugovora o korištenju na 24 mjeseca. U slučaju prijevremenog raskida ugovora korisnik je obavezan platiti najam modema i dodatne opreme uključene u popust na trajanje ugovora.

Prvih 6 mjeseci trajanja ugovora korisnik ostvaruje mjesečni popust u iznosu od 22,00 KM sa PDV-om. Nakon isteka šestomjesečnog perioda korisniku se obračunava redovna cijena paketa usluga. Na primjer, za paket Fantastico 2 korisnik će prvih 6 mjeseci plaćati iznos od 25,90 KM, a po isteku šestomjesečnog perioda iznos od 47,90 KM sve do isteka ugovora. Na iznos mjesečne pretplate dodaje se iznos ostvarenih telefonskih razgovora (van uračunatih besplatnih minuta).

Priključna taksa za sve pakete iznosi 1,00 KM. Novi korisnici koji ne posjeduju instalaciju za kablovsku televiziju plaćaju i utrošak materijala.

BH grupu čini operateri TXTV, Elta-kabel i MissNet, i unutar ove grupe su neograničeni besplatni telefonski razgovori.

TX TRIO Cijena sa PDV-om (KM)
120 TV kanala

21,95 KM

43,90 KM

10 HD kanala
Kablovska na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade
Kablovski internet 15/1 Mbps
Gratis Wifi modem
Fiksni telefonski priključak uz GRATIS telefonski aparat
Besplatna uspostava poziva
Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH
TX TRIO S Cijena sa PDV-om (KM)
120 TV kanala

22,95 KM

45,90 KM

10 HD kanala
Kablovska na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade
Kablovski internet 25/2 Mbps
Gratis Wifi modem
Fiksni telefonski priključak uz GRATIS telefonski aparat
Besplatna uspostava poziva
Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH
TX TRIO M Cijena sa PDV-om (KM)
120 TV kanala

24,45 KM

48,90 KM

10 HD kanala
Kablovska na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade
Kablovski internet 50/3 Mbps ili optički internet 50/30 Mbps
Gratis Wifi modem
Fiksni telefonski priključak uz GRATIS telefonski aparat
Besplatna uspostava poziva
Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH
TX TRIO L Cijena sa PDV-om (KM)
170 TV kanala

25,95 KM

51,90 KM

15 HD kanala
Kablovska na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade
<Kablovski internet 80/4 Mbps ili optički internet80/40 Mbps
Gratis Wifi modem
Fiksni telefonski priključak uz GRATIS telefonski aparat
Besplatna uspostava poziva
Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH
TX TRIO XL Cijena sa PDV-om (KM)
170 TV kanala

33,95 KM

67,90 KM

15 HD kanala
Kablovska na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade
Kablovski internet 120/5 Mbps ili optički internet 120/50 Mbps
Gratis Wifi modem
Fiksni telefonski priključak uz GRATIS telefonski aparat
Besplatna uspostava poziva
Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH
TX TRIO XXL Cijena sa PDV-om (KM)
170 TV kanala

43,45 KM

86,90 KM

15 HD kanala
Kablovska na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade
Optički internet 200/100 Mbps
Gratis Wifi modem
Fiksni telefonski priključak uz GRATIS telefonski aparat
Besplatna uspostava poziva
Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH
TX TRIO XXXL Cijena sa PDV-om (KM)
170 TV kanala

55,95 KM

111,90 KM

15 HD kanala
Kablovska na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade
Optički internet 400/200 Mbps
Gratis Wifi modem
Fiksni telefonski priključak uz GRATIS telefonski aparat
Besplatna uspostava poziva
Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u BiH

Akcijska ponuda vrijedi za sve postojeće i nove korisnike TXtv-a koji se opredijele za neku od dodatnih usluga u ponuđenim paketima. Za sve korisnike koji ugovor potpišu na 24 mjeseca popust se obračunava za prvih 6 mjeseci trajanja ugovora, odnosno za ugovor u trajanju od 12 mjeseci popust se odnosi na prva 3 mjeseca trajanja ugovora.

 

poskor-novo5

kontakt

Adresa: Fočanska 1N
Poštanski broj: 75000
Telefon: 035-302-333
Tehnička podrška: 061-012-012
Go to top