Tuzla Wireless City

 TuzlaWirelessCity Komplet

Slika: Prikaz pokrivenosti signalom na području grada Tuzle

Već skoro deceniju, od septembra 2008. godine, grad Tuzla je na listi evropskih gradova koji nude uslugu bežičnog Interneta sa slobodnim i besplatnim pristupom.

Od samog početka razvoja sistema Tuzla Wireless City radilo se na njegovom unapređenju, a sve u cilju lakšeg pristupa Internetu. Uprkos činjenici da se radi o u potpunosti nekomercijalnoj usluzi, postojala je obaveza praćenja svih legislativnih propisa koji uređuju oblast telekomunikacija, što podrazumjeva i značajne izdatke za održavanje dozvola za operatera pristupa Internetu. Praksa je pokazala da je najbolje rješenje pronalazak specijaliziranog operatera koji će brzo omogućiti kvalitetnu uslugu sa redovnim održavanjem iste.

 

TXTV d.o.o. je odabran od strane JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” je na osnovu istraživanja tržišta kao najpovoljniji ponuđač koji može pružiti kvalitetnu uslugu besplatnog bežičnog pristupa Internetu. TXTV d.o.o. Tuzla će u ime JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ d.o.o. Tuzla, na javnim površinama centralnog gradskog područja pružati uslugu besplatnog bežičnog pristupa Internetu.

Od septembra 2017. godine , nakon okončanja dogovorene obnove infrastrukture mreže Tuzla Wireless City, kvalitet ove usluge je značajno poboljšan. Zahvaljući tome, građani i posjetioci Tuzle, sada u centru grada, na javnim površinama, mogu koristiti 50 puta brži besplatni bežični pristup Internetu.

 

Ako uzmemo u obzir da je i Evropska unija u ovoj godini započela aktivnosti na obezbjeđivanju besplatnog Wi-Fi pristupa brzom Internetu na javnim površinama, gdje Internet kao “univerzalna usluga” treba da bude dostupan svakom gradu, selu i mjestu, onda možemo istaći da je grad Tuzla i u ovom aspektu već dugo dio evropske zajednice.

Signalom je pokrivena uža gradska jezgra, i to lokacije Soni trg, Trg slobode, Korzo – odnosno Turalibegova ulica (od Kapije do Piacete kod Meše i Ismeta), Centralni gradski park, Trgovačka ulica, Gradska ulica, te centralni dio šetališta Slana banja.

 

U okviru projekta izvršena je ugradnja nove opreme na pristupnim tačkama. Na pouzdanost i kvalitet same usluge ukazuje i činjenica da se do svake pristupne tačke došlo optičkim kablom. Prema svakoj pristupnoj tački omogućen je Internet propusnosti 100/50 Mbps, uz mogućnost proširenja kapaciteta u slučaju potrebe. Naziv bežične mreže je i dalje ostao “Tuzla Wireless City”. Svakom korisniku je omogućen Internet pristupne brzine 6/1 Mbps u trajanju od 30 minuta. Ukoliko je vremenska potreba za Internetom veća dovoljno je nakon isteka perioda od 30 minuta izvršiti ponovnu rekonekciju.  

Opšte uslove poslovanja možete pročitati klikom na sljedeći link.

 

Pozivamo građane Tuzle, ali i sve njene posjetioce, da svoju narednu šetnju kroz centralnu gradsku jezgru upotpune ugođajem besplatnog bežičnog Internet pristupa, te da uživanje u ljepotama grada Tuzle podijele odmah na društvenim mrežama.

JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ d.o.o. će u saradnji sa TXTV d.o.o. Tuzla i dalje pratiti potrebe, testirati i  unapređivati uslugu u skladu sa evropskim standardima.

Službu za korisnike mreže Tuzla Wireless City, moguće je kontaktirati na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili pozovom na broj 035 302 333.

poskor-novo5

kontakt

Adresa: Fočanska 1N
Poštanski broj: 75000
Telefon: 035-302-333
Tehnička podrška: 061-012-012
Go to top