Da biste postali naš korisnik potrebno je da postoje tehnički preduslovi za ostvarenje priključka. Ako su zadovoljeni neophodni tehnički uslovi, kontaktiraćemo vas radi daljeg dogovora oko instalacije.

  

podrska n-godina

kontakt

Adresa: Fočanska 1N
Poštanski broj: 75000
Telefon: 035-302-333
Tehnička podrška: 061-012-012
Go to top