sl4

 

Digitalna bežična televizija dostupna je na području Tuzle, Živinica i Gradačca. Bežična kablovska televizija (Multichannel Multipoint Distribution System) MMDS – namjenjena je za dijelove grada koji još nisu pokriveni kablovskom televizijom.

MMDS predstavlja tehnologiju koja se već više od jedne decenije primjenjuje u fiksnim bežičnim širokopojasnim mrežama u SAD, Kanadi i na Dalekom Istoku.
MMDS ima prednosti nad kablovskim sistemom u ruralnim sredinama. Ekonomični višekanalni servisi se mogu uspostaviti brzo bez postavljanja kablova i bez dozvola individualnih kućevlasnika. Da bi servis bio na raspolaganju korisniku, potrebno je pored odgovarajuće bazne stanice, koja je povezana na ostatak KDS-a, instalirati antenu na strani krajnjeg korisnika, koja ima optičku vidljivost ka predajniku kod bazne stanice.

MMDS omogućava prenos signala pri idealnim uslovima i do 50 kilometara, ali treba imati u vidu da je kod ovog sistema neophodna optička vidljivost između antena na strani bazne stanice i krajnjeg korisnika.

Na strani krajnjeg korisnika potrebno je instalirati prijemnu antenu malog prečnika (15 do 30 cm, parabolična antena, najčešće mrežasta zbog udara vjetra), konvertor za međufrekvencije (LNB), i STB uređaj, ukoliko se vrši prijem digitalnih signala. Prijemna antena i STB uređaj na strani korisnika treba da prijemni signal prilagode za emitovanje na TV ili radio uređaj.

 Programsku šemu za MMDS možete pogledati na sljedećem linku.

Go to top