sl7

 

TXTV Vam omogućava da kroz pakete primarnog pristupa internetu putem optičke infrastrukture podignete svoje poslovanje na viši nivo. Koristeći naše internet pakete za poslovne korisnike otvaraju Vam se brojne mogućnosti:

  • Povezivanje na optičku infrasturkturu TXTV
  • Mogućnost povezivanja (umrežavanja) većeg broja lokacija
  • Garantovana brzina interneta
  • Simetrični paketi od 1 Mbps do 30 Mbps ili više po zahtjevu
  • Prioritetna tehnička podrška 24/7/365
  • Rješenja za specifične zahtjeve korisnika
  • U zavisnosti od Vaših zahtjeva, referentna cijena iznajmljenog optičkog voda za poslovne korisnike data je u tabeli: 

 

Red.br.OpisJed.mjere

Cijena bez

PDV (KM)

1. Iznajmljivanje voda u opsegu od 1-10 Mbps sinhrono sa zagarantovanim propusnim opsegom * Mbps 60,00
2. Iznajmljivanje voda u opsegu od 11-15 Mbps sinhrono sa zagarantovanim propusnim opsegom * Mbps 50,00
3. Iznajmljivanje voda u opsegu od 16-30 Mbps sinhrono sa zagarantovanim propusnim opsegom * Mbps 45,00
4. Priključna taksa za pristup na iznajmljeni vod - jednokratno ** kom 300,00

* Za zakupljenje vodove većih brzina od ponuđenih, cijena se dogovara između zakupodavca i zakupoprimca
** Oprema potrebna za ostvarenje pristupa na iznajmljeni vod ne ulazi u cijenu priključne takse, te je predmet dogovora između zakupodavca i zakupoprimca

Osim interneta u sklopu naših paketa možete dobiti fiksnu telefoniju i kablovsku televiziju.

poskor-novo5

kontakt

Adresa: Fočanska 1N
Poštanski broj: 75000
Telefon: 035-302-333
Tehnička podrška: 061-012-012
Go to top