Kablovska televizija

 

Red.br.OpisJed.mjere

Cijena sa

PDV (KM)

1. Mjesečna pretplata kom 16,00
2. Priključak u individualnim i kolektivnim stambenim objektima, bez vremenskog vezivanja * kom 50,00
3. Priključak u individualnim i kolektivnim stambenim objektima, uz minimalno trajanje ugovora 24 mjeseca * kom 1,00
4. Priključak u poslovnom prostoru, bez vremenskog vezivanja * kom 50,00
5. Priključak u poslovnom prostoru, uz minimalno trajanje ugovora 24 mjeseca kom 1,00
6. Privremena odjava kom bez naknade
7. Dolazak na adresu radi isključenja ** kom 10,00
8. Ponovno uključenje kom 20,00
9. Programiranje televizora kom 10,00
10. Troškovi prenosa priključka na novu adresu *** kom bez naknade
11. Intervencija u stanu prouzrokovana od korisnika kom 15,00

* Korisnik plaća troškove za ukupan materijal potreban za priključenje na mrežu KTV u skladu sa cjenovnikom
** Ukoliko korisnik na licu mjesta plati zaostali dug i troškove dolaska ekipe neće biti isključen i neće mu biti obračunati troškovi ponovnog uključenja
***Korisnik plaća eventualne troškove za materijal potreban za priključenje na mrežu KTV, na novoj adresi, u skladu sa cjenovnikom.

 

Digitalni risiveri

 

Red.br.OpisJed.mjere

Cijena sa

PDV (KM)

1. DVB-C HD risiver kom 94,00
2. DVB-C SD risiver kom 49,00
3. Zakup DVB-C SD risivera uz korištenje dvije usluge kablovske televizije* kom 2,00
4. Zakup DVB-C SD risivera uz korištenje jedne usluge kablovske televizije* kom 3,00
5. Zakup DVB-C HD risivera uz korištenje dvije usluge kablovske televizije* kom 3,00
6. Zakup DVB-C HD risivera uz korištenje jedne usluge kablovske televizije* kom 4,00
7. Kartica za dekodiranje kom 8,00
8. CA modul Conax kom 75,00

* Minimalno trajanje zakupa je 18 mjeseci a cijena se odnosi na mjesečnu zakupninu prvog risivera.

Za zakup svakog sljedećeg risivera cijena se uvećava za 1,00 KM.

 

Bežična televizija (MMDS) 

 

Red.br.OpisJed.mjere

Cijena sa

PDV (KM)

1. Mjesečna pretplata za prvi televizor kom 16,00
2. Mjesečna pretplata za drugi i svaki sljedeći televizor kom 10,00
3. Priključak sa ugradnjom Fe konzole i antene uz minimalno trajanje ugovora od 24 mjeseca kom 1,00
4. Priključak sa ugradnjom Fe konzole i antene, bez vremenskog vezivanja kom 80,00
5. Kartica za dekodiranje kom 8,00
6. Dodatni risiver sa karticom za dekodiranje kom 60,00

* Uslovi važe za jedan risiver po pretplatniku

 

poskor-novo5

kontakt

Adresa: Fočanska 1N
Poštanski broj: 75000
Telefon: 035-302-333
Tehnička podrška: 061-012-012
Go to top