Cjenovnik telefonske usluge

 

Red.br. Opis Jed.mjere

Cijena sa

PDV (KM)

1. Prvi priključak kom 1,00
2. Drugi priključak na istoj lokaciji* kom 1,00
3. Ponovno priključenje nakon isključenja (po priključku) kom 10,00
4. Mjesečna pretplata ** kom 6,00
5. Mjesečna pretplata *** kom 8,00
6. Najam DOCSIS telefonskog modema kom 2,00
7. Najam bežičnog telefonskog aparata kom 2,00
8. Prenos telefonskog broja iz mreže drugog operatora,jednokratno po telefonskom broju **** kom 7,00

* Priključna taksa za više od dva priključka na istoj lokaciji, biće formirana u zavisnosti od izbora tehničkog rješenja.
** Mjesečna pretplata se odnosi na korisnike koji koriste usluge i kablovske televizije i interneta. U cijenu mjesečne pretplate uključen je neograničen broj minuta unutar mreže TXTV.
*** Mjesečna pretplata se odnosi na korisnike koji koriste samo uslugu kablovske televizije. U cijenu mjesečne pretplate uključen je neograničen broj minuta unutar mreže TXTV.
**** Pozivi prema prenesenom broju naplaćuju se po cijeni poziva za nepreneseni broj u istoj telekomunikacionoj mreži za istu vrstu usluge.

Detaljan cjenovnik telefonske usluge možete pogledati na sljedećem linku: Cjenovnik telefonska usluga

poskor-novo5

kontakt

Adresa: Fočanska 1N
Poštanski broj: 75000
Telefon: 035-302-333
Tehnička podrška: 061-012-012
Go to top