Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva obilježava se od 1969. godine kada je formirana Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) u Parizu i na ovaj dan potpisana je Prva međunarodna telegrafska konvencija 1865. godine.

Svake godine, Međunarodna unija za telekomunikacije bira aktuelnu temu kojom se obilježava ovaj značajan datum. Budući da je pandemijska kriza izazvana virusom COVID-19, ne samo istakla bitnu ulogu informacionih i telekomunikacionih tehnologija za uspješno funcionisanje društava u cjelini, već je u prvi plan iznijela zapanjujuće digitalne nejednakosti između i unutar zemalja.

Zastrašujući je podatak da oko 3,7 milijardi ljudi u svijetu, pretežno u nerazvijenim zemljama, nije povezano komunikacijskim i digitalnim tehnologijama.

Uzimajući u obzir da se u značajnom broju radi o ljudima starije životne dobi, tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva nosi naziv “Digitalne tehnologije za starije osobe i zdravo starenje”.

TXtv kao telekomunikaciona kompanija nastoji da na vrijeme ispuni potrebne tehničke, pravne i ostale preduslove kako bi išli u korak sa regulativom našeg poslovanja. Svi standardi koje primjenjuje naša telekomunikaciona kompanija omogućavaju nesmetano obavljanje i unapređenje djelatnosti i time utiču na ponudu najkvalitetnije usluge na tržištu, te tako omogućavaju i jednostavnije funkcionisanje i pristup tim uslugama krajnjem korisniku.