Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva obilježava se širom svijeta 17. maja s ciljem podizanja svijesti o pozitivnim učincima koje internet i druge informacione i komunikacione tehnologije (IKT) mogu donijeti društvima i privredama, kao i o načinima prevazilaženja digitalnih podjela.

Možete li zamisliti kakav bi vam život bio bez računara ili bez interneta? Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija neizostavan je dio savremenog života, a ako uzmemo u obzir njenu važnost i svakodnevnu primjenjivost, i u poslovanju i privatno, ne čudi da se 17. maja obilježava i dan telekomunikacionog i informacionog društva radi podizanja svijesti o tome da upotreba interneta te spomenutih tehnologija može uveliko pridonijeti razvoju društva u cjelini.

Svjetski dan telekomunikacija obilježava se već dugo, čak od 60-ih godina 19. stoljeća, i to u spomen na osnivanje Međunarodne unije za telekomunikacije, a 2005. rezolucijom Opće skupštine UN-a taj dan je preimenovan u Svjetski dan telekomunikacionog i informacionog društva i otad se obilježava pod tim imenom. Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) na razne načine utiču na naš svakodnevni život, a prikupljanje podataka o njihovoj upotrebi vrlo je važno. Ovaj dan ima za cilj uputiti na pozitivne učinke koje internet i druge informacione i komunikacione tehnologije (IKT) mogu donijeti društvima i privredama, kao i načinima premošćivanja digitalnih podjela.

TXtv kao telekomunikaciona kompanija nastoji da na vrijeme ispuni potrebne tehničke, pravne i ostale preduslove kako bi išli u korak sa regulativom našeg poslovanja. Svi standardi koje primjenjuje naša telekomunikaciona kompanija omogućavaju nesmetano obavljanje i unapređenje djelatnosti i time utiču na ponudu najkvalitetnije usluge na tržištu, te na taj način omogućavaju i jednostavnije funkcionisanje i pristup tim uslugama krajnjem korisniku.

Vaš TXtv