Važno obavještenje: lažna nagradna igra

Poštovani korisnici usluga TXtv d.o.o. želimo Vas obavijestiti da je ponovo pokrenuta lažna nagradna igra koja se reklamira na web stranicama koje nisu na domenama koje su u vlasništvu TXtv d.o.o.

Naša kompanija nije organizator niti na bilo koje način učestvuje u navedenim nagradnim igrama u kojima se traže osobni podaci korisnika i korisnica.

Svaki dolazak na neprovjerene stranice  potencijalno može izvršiti neku malicioznu radnju na vašim uređajima, što može uključivati krađu podataka, finansijsku štetu ili instaliranje virusa na uređajima.

Ponovo Vas napominjemo da su sve naše nagradne igre dostupne samo na našim službenim stranicama, te da se svaka komunikacija sa našim korisnicima isključivo odvija putem naše web stranice i službenih profila na društvenim mrežama.

Molimo Vas da prije “ulaska” (klika) na linkove koji su navodno povezani s našom kompanijom prvo pogledate obavještenja na našoj glavnoj web stranici www.txtv.ba .

Vaš TXtv